Neste Oil

Neste Oil i korthet


Neste Oil är ett raffinerings- och marknadsföringsbolag vars verksamhet är inriktad på högkvalitativa trafikbränslen med låga utsläppsnivåer samt en tillväxtstrategi baserad på konventionell raffinering och högkvalitativt förnyelsebart dieselbränsle.

Neste Oils prioritet är att uppnå resultat i världsklass såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.

Företaget driver all sin verksamhet enligt fyra kärnvärdererna: ansvar, samarbete, innovation och framstående.


Copyright 2017 © Maskin & Marinteknik Gotland AB