Biojack

Biojack Oy grundades år 2010 för försäljning och marknadsföring av huvudsakligen Biojack-produkter. Företaget verkar i Nummek Oy:s lokaler i Salo, Egentliga Finland. Nummek Oy började utveckla Biojack-produkterna år 2007. Den första Biojack-energigripen, Biojack 150, lanserades 2008.Nummek Oy tillverkar Biojack energigriparna i Salo. Nummek Oy har en lång historia inom metalindustrin som bl.a. legotillverkare och tillverkare av boggiaxlar. Nummek Oy är känt för sin tillverkning av boggiaxlar åt Daimler i Tyskland (f.d. Mercedes-Benz). Detta har gett Nummek Oy en lång erfarenhet av krävande produktutveckling, produktion och samarbete med kunder utomlands och hemma.Samarbetet mellan Biojack Oy och Nummek Oy är inriktat på att utveckla och förse marknaden med användarvänliga, tillförlitliga, hållbara och lättanvända produkter för skörd av energiskog. Avsikten är att tillverka energigripar för såväl användning i liten skala som för entreprenörer.Biojack Oy strävar efter att i framtiden öka sin marknadsandel såväl på hemmamarknaden som utomlands. Företagets avsikt är att bli internationellt samt att göra finländsk kompetens och teknik känd.
Läs mera om dom olika modellerna här.

Copyright 2019 © Maskin & Marinteknik Gotland AB