Biojack 110


Biojack - ett multiredskap för klipp och lastning av virke


Biojacks nya energigrip klipper och lastar energiskog.

Det speciella med Biojack är användarvänligheten. Det är verkligen lätt att komma igång. Anordningen monteras snabbt och enkelt på lastarens rotator. Biojack visar sina bästa sidor vid skörd och lastning av virke. Gripen har en tydlig arbetscykel: Gripen fattar trädet, klipper av det, tilten lutar ned det och gripen öppnas när trädet flyttas till stapeln. De olika arbetsfaserna går smidigt. Tack vare sin funktionalitet fungerar samma anordning som vanlig grip vid lastning av virke. Inga separata åtgärder krävs för användning som vanlig grip utan Biojack fungerar smidigt som antingen grip med klipp eller efter behöv. Biojack kan också låsas i lastgripläge så att klippen och tilten ej används. Biojack tillverkas i den automatiserade produktionen hos Nummek Oy som har lång internationell erfarenhet av tillverkning av hydrauliska anordningar. Verksamheten hos Nummek Oy baseras på det certifierade kvalitetssystemet ISO 9001.


Kontakta oss för mer information.
Biojack 110


2-IN-1: fällning och lastning


• En energivedgrip som i huvudsak är avsedd för hobbybruk

• Den lämpar sig för kapning och lastning av kvistar och träd under Ø 120 mm

• Den kan monteras snabbt och lätt, extra hydraulik behövs inte (endast tryck- och returslang)

• I lastningspositionen är kniven vänd in mot stommen -> kniven behöver inte tas loss vid lastningen


• Vikt 59 kg


• Oljeflöde  10 - 20 l/min


• Arbetstryck max 180 bar


• Gripens öppning 580 mm


• Höjd i fällningsposition 330 mm


• Klippning med roterande kniv


       Copyright 2019 © Maskin & Marinteknik Gotland AB