Hydrauliska fräsar

Hydrauliska Fräsar


Fräsen är ett kraftfullt rivnings och schaktverktyg. Fräsen tillåter precisionsarbete och fortplantar relativt lite vibrationer till omgivningen. Fräsen producerar material som är lämpligt för återfyllning.

Användningsområden:


-Kontrollerad demolering av betong/armerad betong

-Fräsning av kalksten t.ex. rörgravar och kabelschakt

-Fräsning av tjäle


Övriga användnings områden är:


-Muddring

-Stubbfräsning

-Rivning av ungsfoder

-Planfräsning av betong och asfalt


Fräsen kan anpassas efter användningsområde med olika typer av fräshuvuden, trummor eller fräshjul. SMC arbetar nära kunden vid anpassning av verktyg efter applikation. De flesta material kan fräsas, kontakta oss vid frågor om applikationer.

Vi i säljer demoleringsverktyg som hydraulhammare, hydrauliska fräsar

och rivningsgripar för SMC AB.


Kontakta oss för mer information och priser!


Tel: 0498-669200

reservdelar@maskin-marin.sewww.demolering.se

Copyright 2019 © Maskin & Marinteknik Gotland AB