Pulveriserare

Pulveriserare


 


Fasta pulveriserare av typ XP-E används främst för återvinning och sekundär demolering.

XP-E är byggd i 400 Hardox. Inre delen av käften är utrustad med vändbara knivar i 600 Hardox.

Fast och rörlig käft är utrustade med bultade tänder i stålgjutgods.

Pulvriseraren har separat monterad accelerationsventil som ger en cykeltid om ca 5 sek.


Roterande pulveriserare XRP-E är främst avsedd för primär demolering, kan även med framgång användas vid återvinning.

XRP-E är byggd i 400 Hardox. Inre delen av käften är utrustad med vändbara knivar i 600 Hardox.

Fast och rörlig käft är utrustade med bultade tänder i stålgjutgods. Pulveriseraren har 360° oändlig rotation.

Pulvriseraren har separat monterad accelerationsventil som ger en cykeltid om ca 5 sek.Vi i säljer demoleringsverktyg som hydraulhammare, hydrauliska fräsar

och rivningsgripar för SMC AB.


Kontakta oss för mer information och priser!


Tel: 0498-669200

reservdelar@maskin-marin.sewww.demolering.se

XP-fast
XRP-E roterande

Copyright 2019 © Maskin & Marinteknik Gotland AB