Verkstad

Verkstaden

Verkstaden är utrustad med smörjgrop, travers och specialverktyg för att täcka dom flesta behoven vid reparationer och service.

Diesel verkstad

(Verksamheten är avyttrad till Hult´s Motor AB)

I dieselverkstaden kan vi reparera och provköra dom flesta på marknaden förekommande insprutningspumparna och spridarna.

Även common rail!

Kontakta Hult´s Motor, 072-0371924

Smedjan

I smedjan finns travers, plåtsax, kantknäck, valsmaskin, svetsar och borrmaskiner för att klara det mesta inom smide och tillverkning.

Tvätthall

Tvätthallen är utrustad med ett pollettsystem  där kunderna själva kan tvätta sina fordon med hetvattentvätt och avfettning. Polletterna finns att köpa på kontoret.

Mek verkstad

Mek verkstaden är utrustad med svarvar, fräs, pelarborr, radialborrmaskin och verktyg för metallbearbetning och tillverkning.

Lager/slangverkstad

På lagret tillhandahåller vi diverse filter, hydraulkopplingar, förbruknings material, fräsdubb och reservdelar. Vi tillverkar hydraulslang efter dina behov.